tel.: +421 908 908 284     |     email: info@bmkconsulting.sk

Kurzy SBS

Kurz odbornej spôsobilosti „S“

Plánujete sa zamestnať v bezpečnostej službe? V zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti musíte okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku odbornej spôsobilosti. Tento kurz je určený práve Vám na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S.

 

 

Kurz odbornej spôsobilosti „P“

Plánujete podnikať v oblasti bezpečnostných služieb? Štatutárny orgán spoločnosti musí v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku odbornej spôsobilosti. Tento kurz je určený na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P.

 

 

Podmienky získania preukazu odbornej spôsobilosti

 • základná podmienka je Vaša bezúhonnosť v zmysle § 13 a Vaša spoľahlivosť v zmysle §14 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti , ktorú preukážete čestným vyhlásením a odpisom z registra trestov
 • prihlásenie sa na konkrétny typ kurzu odbornej spôsobilosti S alebo P
 • zaplatenie poplatku za kurz odbornej spôsobilosti a správnych poplatkov
 • prihlásenie sa na skúšku do 6tich mesiacov od ukončenia kurzu odbornej spôsobilosti
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti

 


 

  Navštívte sekciu dokumenty

 

 

 

Prihlásenie sa na kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť:

 • telefonicky na +421 908 908 284
 • e-mailom na adrese: info@bmkconsulting.sk
 • osobne v našom školiacom stredisku - Trieda SNP 75, Banská Bystrica

 

 

Kurz odbornej spôsobilosti

 
 • odborná príprava 78 hodín typ S
 • odborná príprava 100 hodín typ P
 • štúdijné materiály
 • občerstvenie
 • konzultácie aj mimo konania kurzu
 • tréningový seminár deň pred konaním skúšky
 • komplexná starostlivosť a organizácia v deň konania skúšky

 

 

  

Cenník kurzov

Kurz "typ S"

Cena kurzu 135 €

 

Kurz "typ P"

Cena kurzu 519 €

 
Správne poplatky

Typ S

16,50 € 1. skúška typu S

16,50 € vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S

 

Typ P

49,50 € 1. skúška typu P

16,50 € vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P

 

 
Administratívne poplatky

 

Prihlásenie na ďalšiu skúšku typu S  -  20 €

Prihlásenie na ďalšiu skúšku typu P -   30 €

 

Prihlásenie na skúšku typu P v zmysle § 19 ods. 5 zákona 473/2005 Z.z. - 30 €

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2016 www.bmkconsulting.sk

Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti BMK Consulting s. r. o.