tel.: +421 908 908 284     |     email: info@bmkconsulting.sk

Kurzy SBS

Kurz odbornej spôsobilosti „S“

Plánujete sa zamestnať v bezpečnostej službe? V zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti musíte okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku odbornej spôsobilosti. Tento kurz je určený práve Vám na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S.
 
 

Kurz odbornej spôsobilosti „P“

Plánujete podnikať v oblasti bezpečnostných služieb? Štatutárny orgán spoločnosti musí v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku odbornej spôsobilosti. Tento kurz je určený na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P.
 
 

Podmienky získania preukazu odbornej spôsobilosti

 • bezúhonnosť v zmysle § 13 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
 • spoľahlivosť v zmysle §14 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť preukazujte odpisom z registra trestov a čestným vyhlásením
 • absolvovanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti

 


 

  Navštívte sekciu dokumenty

 

 

 

Prihlásenie sa na kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť:

 • telefonicky na +421 908 908 284
 • e-mailom na adrese: info@bmkconsulting.sk
 • osobne v našom školiacom stredisku - Trieda SNP 75, Banská Bystrica

 

 

Kurz odbornej spôsobilosti

 
 • odborná príprava 78 hodín typ S
 • odborná príprava 100 hodín typ P
 • štúdijné materiály v papierovej forme
 • občerstvenie
 • konzultácie aj mimo konania kurzu
 • tréningový seminár deň pred konaním skúšky
 • komplexná starostlivosť a organizácia v deň konania skúšky

 

 

  

Cenník kurzov
 • Kurz "typ S"
 • Cena kurzu 135 €

 

 • Kurz "typ P"
 • Cena kurzu 519 €
 
Správne poplatky

 

 • 16,50 € 1. skúška typu S
 • 16,50 € vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S

 

 • 49,50 € 1. skúška typu P
 • 16,50 € vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P

 

 
Administratívne poplatky

 

 • Prihlásenie na ďalšiu skúšku typu S   20 €
 • Prihlásenie na ďalšiu skúšku typu P   30 €

 

 • Prihlásenie na skúšku typu P v zmysle § 19 ods. 5 zákona 473/2005 Z.z. - 30 €

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2016 www.bmkconsulting.sk

Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti BMK Consulting s. r. o.